top of page
modular-heb-ltd.jpg

משמעות המילה מודולר:  מקורה בלטינית מהמילה מודולוס שמשמעותה "מידה קטנה" או "מורכב מיחידות ברות החלפה". 

משמעות המושג בעולם התעשייתי של היום הוא נרחב והוא מצמיד את עצמו לכל דבר מרכיבי מחשב לארונות אחסון ועד גשרים.  הוא מייצג את היחידה הפשוטה והחכמה את אבני הבניין שיחדיו מהוות את השלם.

עבורנו מודולר זהו הלך מחשבה מסוים.  זהו הלך מחשבה שמשמעותו לראות את התמונה הגדולה ולהשכיל לחלקה ליחידות הבסיס הכלכליות ביותר.

את הלך המחשבה הזה אנו מבטאים במספר תחומים הנדסיים בהם צברנו נסיון רב לאורך השנים המהווים חזית טכנולוגית כל אחד כשלעצמו.  למשל בתכנון עתיר מידע למבני פלדה (BIM design), בבניה אקולוגית ומודולרית ובשיטות תיעוש בייצור ובתכנון.

לפני כל עבודה אנו עוצרים ומנסים להקיף במבט את התמונה הגדולה, זה והכרות מעמיקה של הפרטים מאפשרים לנו לתת פתרונות יצירתיים "יוצאים מהקופסה" שמאפשרים ללקוחותינו יעילות וחסכון.

bottom of page